Menu

Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w ŚDM w 1995 r.

Informations
Collection: 1995
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_4_1995_689
Title:
Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w ŚDM w 1995 r.
Date:
1995-01-15
Place:
Manila
Category:
X ŚDM 1995 - Manila, Filipiny
Content of the document

Na zakończenie tej Eucharystii zwracamy się z miłością do błogosławionej Dziewicy Maryi i przygotowujemy się do odmówienia modlitwy «Anioł Pański». Maryja jest wzorem wszystkich tych, którzy zawierzyli Bogu, ufni, że obietnice dane im przez Pana zostaną spełnione (por. Łk 1, 45). Przed śmiercią na krzyżu Chrystus powierzył swą Matkę uczniom, aby była również ich Matką (por. J 19, 27).

Maryjo, Matko Kościoła! Maryjo, Matko Kościoła młodych! Ty modliłaś się w wieczerniku z uczniami Twojego Syna, kiedy Duch Święty zstępował wśród języków z ognia. Módl się za nami, aby płomień Bożej miłości ożywił nasze serca i serca młodych na całej ziemi.

Dziewico pełna łaski! Niepokalana od pierwszej chwili swego życia, która w pełni uczestniczysz w radości nieba. Czuwaj nad młodymi zebranymi tutaj i nad tymi wszystkimi, którzy razem z nami stanowią jedno w jedności Ciała Chrystusowego. Módl się, aby ta młodzież z odwagą podjęła zadanie, które powierza jej Chrystus, Twój Syn, gdy mówi: «Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» (J 20, 21).

Maryjo, Królowo Apostołów! Ty czuwasz nad tymi wszystkimi, których posyła Twój Syn, aby byli Jego głosicielami na całym świecie. Natchnij wszystkich młodych, aby byli gorliwymi świadkami zbawczego orędzia Ewangelii. Niech z Twoją pomocą dzielą się z innymi nowym życiem płynącym z krzyża Chrystusa, nadzieją pocieszającą każde serce i mocą, która pozwala osiągnąć ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.

Pragnę dziś ogłosić, że następny Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Paryżu, we Francji, latem 1997 r.

Maryjo nowego adwentu! Tobie zawierzamy przygotowania do tego następnego, radosnego spotkania w sercu Europy.

Święta Matko Boga, do Ciebie zanosimy teraz naszą modlitwę.