Menu

Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w ŚDM w 1993 r.

Informations
Collection: 1993
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_4_1993_683
Title:
Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w ŚDM w 1993 r.
Date:
1993-08-15
Place:
Denver
Category:
VIII ŚDM 1993 - Denver, USA
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański, Cherry Creek State Park

Zapraszam teraz wszystkich uczestników tej liturgii, zamykającej Światowy Dzień Młodzieży, oraz wszystkich, którzy są w łączności z nami za pośrednictwem radia i telewizji, aby zwrócili się duchowo do Maryi, Matki Odkupiciela, odmawiając wspólnie modlitwę «Anioł Pański». Ta tradycyjna modlitwa skłania nas do rozważania drogi, jaką w pielgrzymce wiary przeszła Maryja.

Z ufnością wołajmy do Niej: Maryjo, Ty jesteś «pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem» (por. Lumen gentium, 63). Zgodziłaś się przyjąć Bożą wolę, objawioną Ci w zwiastowaniu. Nosiłaś w łonie wcielone Słowo, które zamieszkało miedzy nami jako Twój Syn. Czuwałaś nad Jego wzrastaniem «w mądrości, w latach i w łasce» (por. Łk 2, 52) w nazaretańskim domu. Twoja droga naśladowania Chrystusa zaprowadziła Cię aż pod krzyż, gdzie On uczynił Cię Matką wszystkich swoich uczniów (por. J 19, 27).

Maryjo, jesteś Matką Pana życia, stojącą pod Drzewem życia. Pod krzyżem stałaś się nasza duchową Matką i z nieba nadal wstawiasz się za nami, którzy podążmy do domu Ojca (por. Lumen gentium, 62).

Maryjo, Matko Kościoła, zjednoczeni z Tobą dziękujemy Trójcy Świętej za wszystko, czego dokonał ten Światowy Dzień Młodzieży w życiu młodych ludzi, którzy idąc za Krzyżem Roku Świętego, przybyli do Denver.

Maryjo, Dziewico Niepokalana, módl się za tych młodych ludzi, aby «mieli życie i mieli je w obfitości» (por. J 10, 10). Stań u ich boku, gdy pójdą, by głosić to Boże życie, jedyne, które zdolne jest zaspokoić tęsknotę ludzkiego serca! Niech jak Ty zdołają dostrzec w krzyżu Chrystusa wezwanie Bożej Miłości, która zamienia śmierć w życie, rozpacz w nadzieję, smutek w wieczną radość.

Błogosławiona Matko, pomagaj wszystkim młodym ludziom, słuchającym w rozterce głosu Bożego powołania do życia w kapłaństwie, zakonie lub szczególnej konsekracji w Kościele, aby przyjęli je w sposób zdecydowany i odpowiedzialny. Wyjednaj im dar męstwa i nadziei, których potrzebują, aby pokonać wszelkie przeszkody i iść w ślady Twojego Boskiego Syna.

Prosimy Cię, byś czuwała nad nami wszystkimi tutaj zgromadzonymi, pielgrzymującymi nieustannie do prawdzi­wego źródła życia. Nasza pielgrzymka musi bowiem trwać! Musi trwać w życiu każdego z nas. Musi trwać w życiu Kościoła, który zbliża się już do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Musi trwać jako «Nowy Adwent», czas nadziei i oczekiwania, aż do chwalebnego powrotu Pana. Nasze obchody Światowego Dnia Młodzieży były tylko postojem na tej drodze, chwilą modlitwy i odpoczynku. Teraz jednak musimy iść dalej.

Pragnę dziś zapowiedzieć, że następny Światowy Dzień Młodzieży obchodzony będzie na początku 1995 r. w Manili na Filipinach. Tak więc szlak naszej pielgrzymki zawiedzie nas na ogromny i pełen życia kontynent Azji. Krzyż Roku Świętego poprowadzi nas na spotkanie z wiernym i szlachetnym narodem Filipin.

Maryjo Nowego Adwentu, prosimy Cię o opiekę w rozpoczynającym się teraz okresie przygotowań do następnego spotkania.

Maryjo «łaski pełna», zawierzamy Ci następny Światowy Dzień Młodzieży!

Maryjo Wniebowzięta, zawierzamy Ci młodzież świata!