Menu

Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo po ŚDM w 2002 r.

Informations
Collection: 2002
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_4_2002_716
Title:
Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo po ŚDM w 2002 r.
Date:
2002-08-04
Place:
Castel Gandolfo
Category:
XVII ŚDM 2002 - Toronto, Kanada
Content of the document

1. Wróciłem niedawno z podróży do Kanady, Gwatemali i Meksyku i dziękuję Bożej Opatrzności, że pozwoliła mi zrealizować to kolejne apostolskie zadanie. Dziękuję też tym wszystkim, którzy na rozmaite sposoby przyczynili się do jego realizacji oraz tym, którzy towarzyszyli mym krokom swoją żarliwą modlitwą.

W katechezie w najbliższą środę zatrzymam się nad etapami w Gwatemali i Meksyku, dzisiaj natomiast pragnę powrócić myślami do Toronto, gdzie na XVII Światowe Dni Młodzieży przybyły setki tysięcy chłopców i dziewcząt, którzy znaleźli przyjazną gościnę u mieszkańców Kanady, kraju, który cechuje bogaty i urozmaicony humanizm.

2. Na brzegach jeziora Ontario miało się wrażenie przeżywania na nowo doświadczenia, jakie było udziałem mieszkańców Galilei na brzegach jeziora Tyberiadzkiego, kiedy Jezus, zwoławszy do siebie rzesze, powierzył im wspaniałą i zobowiązującą 'odezwę' Błogosławieństw. Młodzież zebrana w Toronto zrozumiała, że w słowach Jezusa zawarta była odpowiedź radości i nadziei, jakie pulsują w jej sercach. Odpowiedź przekonująca także dlatego, że Jezus nie ograniczał się do głoszenia Błogosławieństw, ale sam nimi żył aż do najwyższego daru z siebie.

Był on ubogi, pokorny, miłosierny, czystego serca. Zabiegał o sprawiedliwość, pocieszał strapionych, budował pokój, płacąc za to cenę ofiary z samego siebie na krzyżu. Oto dlaczego w centrum każdego spotkania był Krzyż. To Krzyż towarzyszy 'ludowi Błogosławieństw', młodym ludziom w czasie ich pielgrzymowania drogami świata.

3. "Błogosławieni jesteście wy!". Błogosławieństwa są magna charta tych wszystkich, którzy pragną wprowadzić na świecie nową cywilizację. Młodzież zrozumiała to i opuściła Kanadę z postanowieniem zaufania Chrystusowi, albowiem wie, że On "ma słowa życia wiecznego" (por. J 6, 68). Świat, którego punktem odniesienia nie jest Chrystus - oto przesłanie Toronto - to świat, który prędzej czy później obróci się przeciwko człowiekowi. Pokazują to dzieje przeszłości, także tej najnowszej. Odrzucając Boga odrzuca się w rezultacie człowieka.

Dlatego młodzi ludzie, przybyli z ponad 170 krajów, podjęli wezwanie Chrystusa do tego, ażeby być "solą ziemi i światłem świata" (Mt 5, 13-14). Być przede wszystkim solą i światłem, aby działać jak sól i światło. Takie było wyzwanie XVII Światowych Dni Młodzieży. Młodzi ludzie podjęli je i powrócili teraz do swoich krajów, ażeby być budowniczymi nowej "cywilizacji miłości". Z tym zobowiązaniem, po intensywnym doznaniach w Kanadzie, ruszyli oni w dalszą drogę, której kolejnym etapem będzie Kolonia, w Niemczech w 2005 roku.

Niechaj Maryja, Matka Kościoła, towarzyszy młodzieży całego świata w jej duchowej i kościelnej drodze.