Menu

Referat „Orientacyjne kierunki pontyfikatu Jana Pawła II i wynikające stąd zadania dla naszej polityki”

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/8_k. 164-172
Title:
Referat „Orientacyjne kierunki pontyfikatu Jana Pawła II i wynikające stąd zadania dla naszej polityki”
Date:
1979 (?)
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Referat „Orientacyjne kierunki pontyfikatu Jana Pawła II i wynikające stąd zadania dla naszej polityki” przygotowany przez Urząd do spraw Wyznań. W treści m. in. czynniki wpływające na kształt pontyfikatu, wnioski z wizyty papieża w Polsce w 1979 r., plany papieża w polityce wewnątrzkościelnej. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments