Menu

Referat kard. Karola Wojtyły o stanie religijności i środowisku polonijnym w Kanadzie.

Informations
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_2.21_279-287
Title:
Referat kard. Karola Wojtyły o stanie religijności i środowisku polonijnym w Kanadzie.
Date:
b.d.
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis referatu kard. Karola Wojtyły na temat ogólnej sytuacji środowiska polonijnego w Kanadzie i problemów związanych z duszpasterstwem tego środowiska, omówionych na tle stanu religijności w Kanadzie. W referacie autor omawia położenie kulturalne środowisk polonijnych wskazując na istniejące osobne, polonijne tytuły prasowe, przedstawia rozkład i liczebność parafii polonijnych, a także omawia problem istnienia polskiego Kościoła Narodowego. Dokument zawiera również wnioski wyciągnięte ze spotkania z kanadyjskim episkopatem, z których na pierwszy plan wychodzi kłopot z liczebnością powołań kapłańskich do zadań duszpasterskich w środowiskach polonijnych w Kanadzie. Dokument zawiera odręczne adnotacje nieznanego autora.