Menu

Referat Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu pt. „Propaganda zachodnich rozgłośni w związku z wyborem nowego papieża”

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AP 36/401/0/12/779/k. 197-203
Title:
Referat Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu pt. „Propaganda zachodnich rozgłośni w związku z wyborem nowego papieża”
Dates:
1978-10-16
1979-12-31
Size and medium:
7 kart; Papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwa Państwowe
Content:
Referat Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu został sporządzony do użytku wewnętrznego. Referat informuje że fakt wyboru Polaka na papieża zdominował wszystkie treści informacyjne (w tekście - propagandowe) wygłaszane przez rozgłoście zachodnie. W referacie zostało zawarte stanowisko, że wszystkie rozgłoście w sposób tendencyjny i stronniczy oceniały stanowisko władz PRL, które miały być rzekomo zaniepokojone wyborem Karola Wojtyły na papieża, bądź dla której papież-Polak jest zagrożeniem.