Menu

Raport z badania OBOP dot. wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/49_k. 1-12
Title:
Raport z badania OBOP dot. wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Dates:
1987-06-01
1987-06-30
Size and medium:
12 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Raport z badania OBOP dotyczącego wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r., przeprowadzonego po jej zakończeniu. Odpowiedzi na pytania dotyczące: zainteresowania wizytą, sposobu śledzenia pielgrzymki, przeżyć osobistych, oceny organizacji wizyty (kościelnych i państwowych służb), opinii o skutkach społecznych i politycznych. Maszynopis, kopia. Brak pierwszej strony.
Geographical index:
Date:
Make comments