Menu

Raport z badania OBOP dot. badania przeprowadzonego w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/40_k. 115-128
Title:
Raport z badania OBOP dot. badania przeprowadzonego w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Dates:
1987-05-01
1987-05-31
Size and medium:
14 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Raport z badania OBOP dot. badania przeprowadzonego w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. Opis metody badawczej, tabele ze szczegółowymi odpowiedziami z podziałem na płeć, wiek. Maszynopis, kopia. Grupa badawcza: 1500 osób.
Make comments