Menu

Raport dla K. Szablewskiego dot. spotkania S. Kani i B. Dąbrowskiego w sprawie wizyty papieża w Polsce, 20.02.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_XI A/1247_84
Title:
Raport dla K. Szablewskiego dot. spotkania S. Kani i B. Dąbrowskiego w sprawie wizyty papieża w Polsce, 20.02.1979 r.
Date:
1979-02-20
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Raport dla K. Szablewskiego dot. spotkania S. Kani i B. Dąbrowskiego w sprawie wizyty papieża w Polsce.
Content of the document
Tow. Szablewski – Rzym
W dniu 19 lutego odbyło się kolejne spotkanie Kania1 – Dąbrowski2 w sprawie papieskiej podróży do Polski.
Dąbrowskiemu oświadczono w imieniu najwyższego kierownictwa, że stanowisko episkopatu (przyznanie się do pochopności w oświadczeniach, zmiana hasła i terminu podróży) traktujemy jako akt dobrej woli i dowód konstruktywnego myślenia. Sprawy jednak zaszły tak daleko (nie z winy państwa a kościoła), że nie można już niczego załatwić pozorowanymi ruchami a trzeba działać metodą rzeczywistych kroków w kierunku porozumienia z państwem. Dlatego trzeba szukać innych terminów papieskiej podróży niż maj. Dyskutowano też nad formą zaproszenia papieża. Dąbrowski reagował spokojnie oświadczając, że przedstawi nasze stanowisko papieżowi.
Rozmówca zwrócił się również o ułatwienie mu kontaktu z Warszawą w celu przekazania odpowiedzi papieża. Zapewnijcie natychmiastowe przekazanie depeszą informacji jakie przekaże Wam Dąbrowski.
St. Kania
E. Wojtaszek
Warszawa, dnia 20 lutego 1979 r.