Menu

Raport dla K. Szablewskiego dot. sporkania S. Kani i B. Dąbrowskiego w sprawie wizyty papieża w Polsce

Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_XI A/1247_84
Title:
Raport dla K. Szablewskiego dot. sporkania S. Kani i B. Dąbrowskiego w sprawie wizyty papieża w Polsce
Date:
1979-02-19
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Raport dla K. Szablewskiego dot. sporkania S. Kani i B. Dąbrowskiego w sprawie wizyty papieża w Polsce.