Menu

Przesłanie na Mszę krzyżma świętego w 2005 r.

Informations
Collection: 2005
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2005_1195
Title:
Przesłanie na Mszę krzyżma świętego w 2005 r.
Date:
2005-03-24
Place:
Rzym
Category:
Przesłania
Subtitle:
Razem z wami dziękuję za dar kapłaństwa
Content of the document

Drodzy Kapłani, drodzy Bracia i Siostry!

Łączę się duchowo z wami wszystkimi, zgromadzonymi w Bazylice Watykańskiej na uroczystej Mszy św. Krzyżma. Pozdrawiam kard. Giovanniego Battistę Re, który przewodniczy tej świętej Liturgii, oraz czcigodnych braci kardynałów i biskupów. Pozdrawiam was, drodzy kapłani diecezji rzymskiej, a także was, przybyłych z innych tak licznych regionów świata. Pozdrawiam was, drodzy diakoni, drodzy zakonnicy i zakonnice, drodzy wierni, którzy reprezentujecie cały Lud Boży.

W tej liturgii upamiętniamy dzień, w którym Chrystus przekazał apostołom swoje kapłaństwo. My, kapłani, na nowo przeżywamy te chwile duchowej bliskości, jakiej doznawał Jezus w Wieczerniku ze swoimi «przyjaciółmi» w przeddzień męki, śmierci i zmartwychwstania. Jesteśmy Jego «przyjaciółmi» i z sercem pełnym wdzięczności odnawiamy obietnice kapłańskie, złożone z wielkodusznym entuzjazmem w dniu naszych święceń.

Pozostając w moim mieszkaniu, duchowo jestem pośród was, moi drodzy, za pośrednictwem telewizji. Razem z wami dziękuję Bogu za dar i tajemnicę naszego kapłaństwa, razem z wami i z całą rodziną wierzących modlę się, aby w Kościele nigdy nie zabrakło licznych i świętych kapłanów.

Te moje życzenia i modlitwy zawierzam Maryi, Matce Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana.

Wszystkim udzielam mojego błogosławieństwa!

Z Watykanu, 24 marca 2005 r.