Menu

Przemówienie powitalne kard. Karola Wojtyły, wygłoszone na Skałce w dniu 9.05.1976 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/273/k. 59-61
Title:
Przemówienie powitalne kard. Karola Wojtyły, wygłoszone na Skałce w dniu 9.05.1976 r.
Date:
1976-05-09
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Przemówienie powitalne kard. Karola Wojtyły, wygłoszone na Skałce w dniu 9.05.1976 r. W przemówieniu kard. Karol Wojtyła witał zgromadzonych gości. Maszynopis.