Protokół z przesłuchania przez prokuraturę świadka ks. Feliksa Jurę w sprawie ks. Józefa Loranca

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 59-61
Title: Protokół z przesłuchania przez prokuraturę świadka ks. Feliksa Jurę w sprawie ks. Józefa Loranca
Date: 1970-03-19
Size and medium: 3 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Protokół z przesłuchania prokuratorskiego zawierający zeznania ks. Feliksa Jury w sprawie ks. Józefa Loranca. Pismo zawiera chronologiczny przebieg wydarzeń opisywanych przez ks. Jurę. Są w nim informacje o dotychczasowym wywiązywaniu się ks. Loranca z obowiązków duszpasterskich oraz o reakcji na skargi matek poszkodowanych dziewczynek. Ks. Jura opisuje charakter i przebieg rozmów z matkami i ich córkami. Dokument opisuje także spotkanie ks. Jury i ks. Loranca i kardynałem Karolem Wojtyłą. Maszynopis z dnia 19.03.1970 roku podpisany odręcznie przez ks. Feliksa Jurę, brak podpisów osób biorących udział w czynnościach oraz brak podpisu prokuratora.