Menu

Protokół z posiedzenia Komisji Mieszanej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu przygotowującej pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r. z dn. 23.03.1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 350-363
Title:
Protokół z posiedzenia Komisji Mieszanej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu przygotowującej pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r. z dn. 23.03.1983 r.
Date:
1983-03-23
Size and medium:
14 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Protokół z posiedzenia Komisji Mieszanej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu przygotowującej pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r. z dnia 23.03.1983 r. W treści m.in.: sugestie przedstawicieli władz państwowych co do dekoracji kościołów i treści poruszanych w kazaniach, kwestie służby porządkowej, bezpieczeństwo papieża. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments