Menu

Protokół z posiedzenia Komisji Mieszanej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu przygotowującej II pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r. z dn. 13.05.1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 340-347
Title:
Protokół z posiedzenia Komisji Mieszanej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu przygotowującej II pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r. z dn. 13.05.1983 r.
Date:
1983-05-13
Size and medium:
8 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Protokół z posiedzenia Komisji Mieszanej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu przygotowującej II pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r. z dnia 13.05.1983 r. W treści m.in.: zapis rozmów o wizytacji miejsc spotkań papieża z wiernymi, kwestie ochrony ołtarzy i przejazdów papieża, spotkanie papieża z młodzieżą i senatem KUL-u. Maszynopis, kopia.