Menu

Protokół z posiedzenia komisji mieszanej przedstawicieli rządu i episkopatu, przygotowującej drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 56-67
Title:
Protokół z posiedzenia komisji mieszanej przedstawicieli rządu i episkopatu, przygotowującej drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r.
Date:
1983-06-04
Size and medium:
12 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Protokół z posiedzenia komisji mieszanej przedstawicieli rządu i episkopatu, przygotowującej drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 r. W treści zapis rozmowy pomiędzy Mirosławem Milewskim (KC PZPR), Konradem Straszewskim (MSW), Adamem Łopatką (UdsW), Aleksandrem Wołowiczem (UdsW) i abp. Bronisławem Dąbrowskim, bp. Jerzym Dąbrowskim, ks. Alojzym Orszulikiem i ks. Edwardem Sobierajem. Szczegółowe omówienie harmonogramu, listy osób, z którymi spotka się papież. Maszynopis, kopia.