Menu

Protokół z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR w dn. 30.05.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.4/XIA/397_k. 1-4
Title:
Protokół z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR w dn. 30.05.1979 r.
Date:
1979-05-30
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Protokół z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR w dn. 30.05.1979 r. W treści m. in. informacja ustna Stanisława Kani (2 akapity) o aktualnych problemach związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. Maszynopis, opatrzone klauzulą "tajne".
Make comments