Menu

Projekt życzeń noworocznych Wojciecha Jaruzelskiego wysłanych do Jana Pawła II w grudniu 1989 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/55_k. 5
Title:
Projekt życzeń noworocznych Wojciecha Jaruzelskiego wysłanych do Jana Pawła II w grudniu 1989 r.
Dates:
1989-12-01
1989-12-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekt życzeń noworocznych Wojciecha Jaruzelskiego wysłanych do Jana Pawła II w grudniu 1989 r., napisany przez Władysława Loranca, kierownika Urzędu ds. Wyznań. Maszynopis, kopia. W zbiorze również życzenia do biskupów i prymasa.
Geographical index:
Date:
Make comments