Menu

Projekt wystąpienia do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie, z dnia 12.03.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 165-166
Title:
Projekt wystąpienia do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie, z dnia 12.03.1973 r.
Date:
1973-03-12
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekt wystąpienia do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie, z dnia 12.03.1973 r. Pismo dot. ocenzurowania numeru 11-12 "Notificationes". Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/271/163(165). Maszynopis.
.