Menu

Projekt oficjalnego przemówienia Edwarda Gierka na spotkaniu z Janem Pawłem II w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/16_k. 2-6
Title:
Projekt oficjalnego przemówienia Edwarda Gierka na spotkaniu z Janem Pawłem II w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekt oficjalnego przemówienia Edwarda Gierka na spotkaniu z Janem Pawłem II w czasie jego wizyty w Polsce w 1979 r. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments