Menu

Projekt nr II pisma Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 87-88
Title:
Projekt nr II pisma Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły.
Date:
1973-10-04
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Projekt nr II pisma Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły. Dokument dotyczy omówienia planu budownictwa sakralnego w archidiecezji krakowskiej. Maszynopis z odręczną adnotacją.