Menu

Program seminarium dyrektorów wydziałów do spraw wyznań w dn. 29-31.03.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/21_k. 62-63
Title:
Program seminarium dyrektorów wydziałów do spraw wyznań w dn. 29-31.03.1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Program seminarium dyrektorów wydziałów do spraw wyznań w dn. 29-31.03.1979 r. w Hotelu Sejmowym w Warszawie. Wśród punktów m. in. referat Jerzego Janitza o linii pontyfikatu Jana Pawła II. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments