Menu

Poszyt „Informacja o usługach Centrum Prasowego z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce”

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 273-286
Title:
Poszyt „Informacja o usługach Centrum Prasowego z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce”
Dates:
1983-06-01
1983-06-30
Size and medium:
14 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Poszyt „Informacja o usługach Centrum Prasowego z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce” w 1983 r. W treści informator przygotowany dla dziennikarzy polskich i zagranicznych ze szkicami tras przejazdu papieża, propozycjami transportu i kosztami akredytacji. Szablony ankiet akredytacyjnych w języku polskim i angielskim. Maszynopis, poszyt.
Geographical index:
Date:
Make comments