Menu

Porządek dzienny narady dyrektorów wydziałów do spraw wyznań 19.06.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/21_k. 369
Title:
Porządek dzienny narady dyrektorów wydziałów do spraw wyznań 19.06.1979 r.
Date:
1979-04-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Porządek dzienny narady dyrektorów wydziałów do spraw wyznań 19.06.1979 r. w Warszawie, w sprawie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments