Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 39-40
Title: Plan zatrzymania ks. Józefa Loranca
Date: 1970-03-18
Size and medium: 2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Plan zatrzymania ks. Józefa Loranca sporządzony przez naczelnika Wydziału Śledczego KWMO Kraków ppłk. Zdzisława Niewiarowskiego dla I z-cy KWMO w Krakowie płk Stanisława Wałacha. Dokument zawiera szczegółowy opis planowanych czynności w związku z zatrzymaniem ks. Loranca. Maszynopis z dnia 18.03.1970 roku podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą: tajne.