Menu

Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy krypt. "Owczarnia"

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/250 t. 2_k. 324-326
Title:
Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy krypt. "Owczarnia"
Date:
1970-02-25
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy krypt. "Owczarnia" dot. poderwania autorytetu o. Tomasza Pawłowskiego w związku z prowadzeniem przez niego ośrodka DA przy kościele ojców dominikanów. W dokumencie wzmianka o patronacie kard. Wojtyły nad działalnością i rozwojem DA w Krakowie.