Menu

Plan działań Służby Bezpieczeństwa wobec Bohdana Cywińskiego kryptonim "Metropol"

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 003090/39 t. 5/k. 56-84
Title:
Plan działań Służby Bezpieczeństwa wobec Bohdana Cywińskiego kryptonim "Metropol"
Dates:
1975-01-01
1978-12-31
Size and medium:
29 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
W treści m. in. charakterystyka Bohdana Cywińskiego i jego rodziców (życiorys, opinie psychologów, sytuacja materialna, poglądy polityczne, relacje ze środowiskiem Tygodnika Powszechnego). Opis kontaktów z członkami opozycji demokratycznej oraz przedstawicielami Kościoła Katolickiego, w tym kard. Karolem Wojtyłą (k. 70-71). Planowane działania mające na celu osłabienie pozycji Cywińskiego, również w oczach kard, Karola Wojtyły (k. 79). Pseudonimy tajnych współpracowników. Opatrzone klauzulą: tajne, specjalnego znaczenia. Maszynopis, odręczny podpis mjr Józefa Biela z IV Wydziału Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.