Menu

Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 30.05.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 21-22
Title:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 30.05.1968 r.
Date:
1968-05-30
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, z dnia 30.05.1968 r., skierowane do Aleksandra Skarżyńskiego. Pismo dot. organizacji procesji Bożego Ciała w Krakowie. Do dokumentu dołączone dokumenty 2/1587/0/7.19/82/18/23, 2/1587/0/7.19/82/18/24 oraz 2/1587/0/7.19/82/18/25. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne", odręczną adnotacją i podpisem.