Pismo w sprawie wyniku badań psychiatrycznych ks. Loranca skierowane do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 110
Title: Pismo w sprawie wyniku badań psychiatrycznych ks. Loranca skierowane do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie
Date: 1970-06-06
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo w sprawie wyniku badań psychiatrycznych ks. Loranca skierowane do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie przez naczelnika Wydziału Śledczego KWMO Kraków ppłk. Zdzisława Niewiarowskiego. Dokument informuje, że ks. Józef Loranc przebywał w Państwowym Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Morawicy koło Kielc w dniach 16.04. - 26.05.1970 r. Autor informuje o wyniku badań biegłych, którzy orzekli że ks. Loranc w czasie popełniania zarzucanych mu czynów był ich w pełni świadomy. Maszynopis z dnia 06.06.1970 roku podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą: tajne.
Geographical index:
Date:
Make comments