Menu

Pismo w sprawie stanowiska Prezydium Rady Narodowej w Krakowie w kwestii Zjazdu Duchowieństwa we Wrocławiu.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 43-44
Title:
Pismo w sprawie stanowiska Prezydium Rady Narodowej w Krakowie w kwestii Zjazdu Duchowieństwa we Wrocławiu.
Date:
1963-02-18
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo w sprawie stanowiska Prezydium Rady Narodowej w Krakowie w kwestii Zjazdu Duchowieństwa we Wrocławiu, skierowane do Kurii Metropolitarnej w Krakowie, w dniu 18.02.1963 r. Do pisma dołączony dokument 2/1587/0/7.17/78/48/45-46. Maszynopis podpisany odręcznie.
Geographical index:
Date:
Make comments