Pismo ppłk. Józefa Biela do płk. Zenona Płatka z informacjami nt. Bolesława Sadusia

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 343-344
Title: Pismo ppłk. Józefa Biela do płk. Zenona Płatka z informacjami nt. Bolesława Sadusia
Date: 1979-02-16
Size and medium: 2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo Naczelnika Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie ppłk. Józefa Biela do Naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW płk. Zenona Płatka z informacjami nt. ks. Bolesława Sadusia (odpowiedź na prośbę zawartą w dokumencie IPN Kr 009/1895 t. 1 k. 342). Dokument podaje podstawowe informacje biograficzne ks. Sadusia, opisuje przebieg jego współpracy z SB. Informuje również o okolicznościach wyjazdu do Austrii w 1972 r - pisze, że ks. Saduś został odwołany z funkcji proboszcza w parafii św. Floriana w Krakowie z powodu skandalu na tle homoseksualnym, spowodowanym skargami rodziców zarzucających ks. Sadusiowi deprawację nieletnich chłopców. Autor uważa również, że kard. Wojtyła wysłał ks. Sadusia do Austrii dla zatuszowania skandalu. Nie wiadomo, na jakiej podstawie oficer SB sformułował te opinie. Maszynopis z dnia 16.02.1979 r. opatrzony klauzulą "Tajne", odręczny podpis (ale nie ppłk. Józefa Biela, tylko mjr. Waldemara Chmurzyńśkiego), 2 karty.