Pismo płk. Zenona Płatka do ppłk. Józefa Biela z prośbą o informacje nt. Bolesława Sadusia

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 342
Title: Pismo płk. Zenona Płatka do ppłk. Józefa Biela z prośbą o informacje nt. Bolesława Sadusia
Date: 1979-01-11
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo Naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW płk. Zenona Płatka do Naczelnika Wydziału IV Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie ppłk. Józefa Biela z prośbą o informacje nt. ks. Bolesława Sadusia. Maszynopis z dnia 11.01.1979 r. opatrzony klauzulą "Tajne", odręczny podpis i adnotacje, pieczątka Wydziału IV KWMO w Krakowie, 1 karta.