Menu

Pismo płk. Romualda Popowskiego z MSW do płk. Jerzego Zaremby z dn. 12.03.1987 r. dot. zaostrzenia kar dla cudzoziemców w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 1634/405/k. 1
Title:
Pismo płk. Romualda Popowskiego z MSW do płk. Jerzego Zaremby z dn. 12.03.1987 r. dot. zaostrzenia kar dla cudzoziemców w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce
Date:
1987-03-12
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo płk. Romualda Popowskiego z MSW do płk. Jerzego Zaremby z dn. 12.03.1987 r. dot. zaostrzenia kar dla cudzoziemców w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce. W treści m.in. prośba o zaostrzenie kar i jej uzasadnienie. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, odręczny podpis autora.