Menu

Pismo ks. Jana Moronia dot. corocznej modlitwy przy celi śmierci bł. Maksymiliana Marii Kolbego, z dnia 2.09.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 13-15
Title:
Pismo ks. Jana Moronia dot. corocznej modlitwy przy celi śmierci bł. Maksymiliana Marii Kolbego, z dnia 2.09.1974 r.
Date:
1974-09-02
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo ks. Jana Moronia dot. corocznej modlitwy przy celi śmierci bł. Maksymiliana Marii Kolbego, z dnia 2.09.1974 r. W dokumencie informacje nt. przygotowań oraz przebiegu corocznej uroczystości. Do pisma załączone jako załączniki dokumenty 2/1587/0/7.23/125/271/16-17. 2/1587/0/7.23/125/271/18, 2/1587/0/7.23/125/271/19, oraz 2/1587/0/7.23/125/271/20-23. Maszynopis podpisany odręcznie.