Menu

Pismo Kazimierza Kąkola do Stanisława Kanii z dn. 8 października 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/16_k. 1
Title:
Pismo Kazimierza Kąkola do Stanisława Kanii z dn. 8 października 1979 r.
Date:
1979-10-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Kazimierza Kąkola do Stanisława Kani z dn. 8.10.1979 r. W treści o zbliżającej się rocznicy wyboru Jana Pawła II i sugestia wystosowania życzeń przez Sekretarza KC PZPR. Maszynopis, odręczna parafka K. Kąkola.
Make comments