Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Stefana Pachołka, z dnia 23.03.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 108-109
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Stefana Pachołka, z dnia 23.03.1974 r.
Date:
1974-03-23
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Stefana Pachołka, z dnia 23.03.1974 r. Dokument dot. omówienia planu budownictwa sakralnego z lat 1973-1974, oraz kwestii związanych z seminarium duchownym i Wydziałem Teologicznym w Krakowie. Fotokopia maszynopisu z podpisem odręcznym.