Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Piotra Jaroszewicza, z dnia 14.12.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 50-51
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Piotra Jaroszewicza, z dnia 14.12.1973 r.
Date:
1973-12-14
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Piotra Jaroszewicza, z dnia 14.12.1973 r. Dokument dot. kwestii budownictwa sakralnego na rok 1973. Maszynopis z podpisem odręcznym.
.