Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie oraz Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie, z dnia 1.02.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 171-172
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie oraz Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie, z dnia 1.02.1973 r.
Date:
1973-02-01
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie oraz Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie, z dnia 1.02.1973 r. Dokument dot. ocenzurowania numeru 11-12 "Notificationes". Kopia maszynopisu podpisanego odręcznie. Załącznik dokumentu 2/1587/0/7.23/125/271/170.
.