Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 17.05.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 12-13
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 17.05.1968 r.
Date:
1968-05-17
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 17.05.1968 r. Dokument dot. organizacji centralnej procesji w dniu Bożego Ciała w Krakowie. Maszynopis opatrzony odręczną adnotacją oraz podpisem. Do dokumentu dołączona koperta.