Pismo do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie z dnia 22.04.1970 r. w sprawie badań psychiatrycznych ks. Loranca

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 105
Title: Pismo do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie z dnia 22.04.1970 r. w sprawie badań psychiatrycznych ks. Loranca
Date: 1970-04-22
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo skierowane do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie przez naczelnika Wydziału Śledczego KWMO Kraków ppłk. Zdzisława Niewiarowskiego. Dokument informuje o konieczności poddania ks. Józefa Loranca badaniom psychiatrycznym oraz o wniosku biegłych, aby obserwacja ks. Józefa Loranca odbywała się w warunkach klinicznych. Maszynopis z dnia 22.04.1970 roku podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą: tajne.
Geographical index:
Date:
Make comments