Pismo do naczelnika Wydziału IV w Krakowie z dn. 26.03.1970 w sprawie ks. Józefa Loranca

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 75
Title: Pismo do naczelnika Wydziału IV w Krakowie z dn. 26.03.1970 w sprawie ks. Józefa Loranca
Date: 1970-03-26
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo przygotowane przez naczelnika Wydziału Śledczego KWMO Kraków ppłk. Zdzisława Niewiarowskiego skierowane do naczelnika wydziału IV KWMO w Krakowie. Dokument zawiera informacje w jakich parafiach posługiwał w latach 1958-1968 ks. Józef Loranc. Autor dokumentu sugeruje prawdopodobieństwo deprawowania nieletnich dziewcząt również w parafiach, w których ks. Lorenc poprzednio sprawował obowiązki duszpasterskie. Pismo zawiera prośbę o zweryfikowanie tego podejrzenia drogą operacyjną. Maszynopis z dnia 26.03.1970 roku podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą: tajne oraz adnotacją "Sprawa bardzo pilna".