Pismo do Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie ws. przeprowadzenia badań psychiatrycznych ks. Eugeniusz Surgenta

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4830/s. 173
Title: Pismo do Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie ws. przeprowadzenia badań psychiatrycznych ks. Eugeniusz Surgenta
Date: 1973-09-14
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo do Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie ze zleceniem przeprowadzenia badań psychiatrycznych ks. Eugeniusz Surgenta w celu sprawdzenia jego poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa i obecnie.
Dokument zawiera odręczne podpisy, adnotację i pieczątkę. Maszynopis z dnia 14.09.1973 r.