Pismo do I Zastępcy Komendanta Powiatowego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Krakowie w sprawie ks. Loranca

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 78
Title: Pismo do I Zastępcy Komendanta Powiatowego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Krakowie w sprawie ks. Loranca
Date: 1970-03-26
Size and medium: 1 strona; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo skierowane do I zastępcy Komendanta Powiatowego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Krakowie od naczelnika Wydziału Śledczego KWMO Kraków ppłk. Zdzisława Niewiarowskiego. Dokument nawiązując do prowadzonego śledztwa przeciwko ks. Józefowi Lorancowi zawiera prośbę o przeprowadzenie wywiadu w sprawie ks. Józefa Loranca ze szczególnym uwzględnieniem jego zachowania wobec nieletnich dziewcząt w parafii Rybna w okresie 1961-1963 oraz parafii Wieliczka w okresie 1963-1965. Maszynopis z dnia 26.03.1970 roku podpisany odręcznie. Numer sprawy: J-185/7/70.