Menu

Papież Jan Paweł II, Wizyta w Polsce 2-10.VI.1979, cz. 1 (do nr sprawy 1878/79).

Informations
Collection: Watykan cz. 7
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.27_264-265
Title:
Papież Jan Paweł II, Wizyta w Polsce 2-10.VI.1979, cz. 1 (do nr sprawy 1878/79).
Date:
1979
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List Sekretariatu Prymasa Polski do Franciszka Macharskiego (z 26.V.1979) z załącznikiem odpisu telegramu kard. Jana Króla w Filadelfii (z23.V.1979 , w którym kard. Król informuje o teminie swojego przyjazdu do Polski. Maszynopis, bez notatek odręcznych.