Informations
Collection: Watykan cz. 3
Available languages: PL, EN
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
EN
Identification:
Reference code: AAW SPP/II/17.23/163
Title: Papież Jan Paweł II.
Date: 31.10.1978
Size and medium: 1 karty; papierowy dokumnet archiwalny
Creator's name: Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository: Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Kopia wysłanej odpowiedzi prymasa Wyszyńskiego na list Senatora Stanisława Hajdasza z 18 X 1978 roku. Prymas dziękuje za wyrazy wspólnoty i przesyła błogosławieństwo. Maszynopis opatrzony datą 31 X 1979 i parafą Stefana Wyszyńskiego.