Menu
Informations
Collection: Watykan cz. 3
Available languages: PL, EN
Archive description
Notes
Archive description
EN
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.23_163
Title:
Papież Jan Paweł II.
Date:
31.10.1978
Size and medium:
1 karty; papierowy dokumnet archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Kopia wysłanej odpowiedzi prymasa Wyszyńskiego na list Senatora Stanisława Hajdasza z 18 X 1978 roku. Prymas dziękuje za wyrazy wspólnoty i przesyła błogosławieństwo. Maszynopis opatrzony datą 31 X 1979 i parafą Stefana Wyszyńskiego.