Menu
Informations
Collection: Watykan cz. 3
Available languages: PL, EN
Archive description
Notes
Archive description
EN
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.23_132-139
Title:
Papież Jan Paweł II.
Date:
02.09.1979
Size and medium:
8 kart; papierowy dokumnet archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List prymasa Stefana Wyszyńskiego do Jana Pawła I w sprawie skutków podpisania układu w Helsinkach dla Kościoła katolickiego na terenach ZSRR. Dokument w języku włoskim. Pierwszy egzemplarz z naniesionymi poprawkami oraz kopia wysłanego dokumentu z odrecznym podpisem prymasa. Maszynopis z 2 IX 1978 roku.