Menu
Informations
Collection: Watykan cz. 3
Available languages: PL, EN
Archive description
Notes
Archive description
EN
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.23_128-131v
Title:
Papież Jan Paweł II.
Date:
02.09.1979
Size and medium:
4 karty; papierowy dokumnet archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Odręczny szkic listu prymasa Stefana Wyszyńskiego do papieża Jana Pawła I. Tekst w języku włoskim. Prymas informuje nowo wybranego papieża o skutkach podpisania układu w Helsinkach dla Kościoła katolickiego na Wschodzie. Rękopis z 2 IX 1978 roku. Na ostatniej stronie notatka w języku polskim z datą 1 IX 1978.