Menu
Informations
Collection: Watykan cz. 3
Available languages: PL, EN
Archive description
Notes
Archive description
EN
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.23_119-123
Title:
Papież Jan Paweł II.
Date:
02.09.1978
Size and medium:
5 kart; papierowy dokumnet archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Odręczny szkic listu prymasa Stefana Wyszyńskiego do nowo wybranego papieża Jana Pawła I z adnotacją w nagłówku "Dotyczy skutków układu w Helsinkach dla Kościoła katolickiego na Wschodzie". Rękopis z 2 IX 1978 roku.