Menu
Informations
Collection: Watykan cz. 3
Available languages: PL, EN
Archive description
Notes
Archive description
EN
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.23_21
Title:
Papież Jan Paweł II.
Date:
18.10.1978
Size and medium:
1 karta; papierowy dokumnet archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Telegram Naczelnej Rady Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów do prymasa Stefana Wyszyńskiego z gratulacjami z okazji wyboru papieża Jana Pawła II. Maszynopis z 18 X 1978 roku.
Geographical index:
Make comments