Menu

Panorama Dnia Radia Wolna Europa - pielgrzymka Jana Pawła II do Afryki w 1980 r. [2]

Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_1980_1_541
Owner signature:
22670[ 1 - 1 ]
Title:
Panorama Dnia Radia Wolna Europa - pielgrzymka Jana Pawła II do Afryki w 1980 r. [2]
Date:
1980-05
Size and medium:
84,6 MB; MP3
Creator's name:
Radio Wolna Europa
Repository:
Polskie Radio
Content:
FILMED AT:
b.d.
RECORDING DURATION:
00:36:59
AUTHOR:
b.d.
PRODUCTION:
b.d.
PERFORMERS:
Edward Raczyński - prezydent RP na uchodźstwie
Thematic scope:
Dwie audycje poświęcone pielgrzymce Jana Pawła II do Afryki w dn. 2-12 maja 1980 r., w których zaprezentowano ogólne informacje dotyczące tej pielgrzymki i sytuację gospodarczo-polityczną w Zairze oraz obszerne relacje korespondentów z lotniska Fiumicino w Rzymie (uroczystość rozpoczęcia pielgrzymki) i lotniska w Ignszasie (uroczystość powitania). Audycja poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja z wypowiedzą Papieża dotyczącą tego święta wygłoszoną do polskich pielgrzymów na audiencji środowej.